Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoài Thu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoài Thu

Hoài Thu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình mình là cung Song Ngư các bạn biết cung Bạch Dương là dầu nhất đúng không nữ Song Ngư đi với nam Bạch Dương đấy thích ghê lun á

Luyện toán

30 -Trung bình 7.05 - Tổng điểm 3808

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:55:24
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:45:51
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 20:39:10
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:52:25
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:49:43
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:47:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 10:50:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:41:53
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:46:45
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:58:33

Luyện văn - Tiếng Việt

68 -Trung bình 6.17 - Tổng điểm 11662

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:02:02
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:03:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 10:18:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:38:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:54:31
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:27:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:25:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:15:08
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:55:39
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi chợ
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:47:32

Luyện Tiếng Anh

80 -Trung bình 6.83 - Tổng điểm 11409

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:32:26
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:50:59
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:35:51
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:34:36
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:46:37
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:58:30
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:10:56
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:04:52
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:01:50
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:01:19

Điểm thi

Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-16 20:49:24
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-16 20:21:31
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 17:36:23