Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoài Thu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoài Thu

Hoài Thu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

28 -Trung bình 6.87 - Tổng điểm 3572

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 20:39:10
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:52:25
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:49:43
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:47:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 10:50:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:41:53
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:46:45
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:58:33
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:56:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 13:31:46

Luyện văn - Tiếng Việt

68 -Trung bình 6.25 - Tổng điểm 11196

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:02:02
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:03:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 10:18:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:38:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:54:31
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:27:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:25:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:15:08
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:55:39
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi chợ
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:47:32

Luyện Tiếng Anh

80 -Trung bình 6.83 - Tổng điểm 11409

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:32:26
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:50:59
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:35:51
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:34:36
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:46:37
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:58:30
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:10:56
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:04:52
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:01:50
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:01:19

Điểm thi

Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-16 20:49:24
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-16 20:21:31
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 17:36:23