Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoài Thu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoài Thu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình\\nmình là cung Song Ngư các bạn biết cung Bạch Dương là dầu nhất đúng không nữ Song Ngư đi với nam Bạch Dương đấy thích ghê lun á\\n

Luyện toán

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 16:55:58
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 20:42:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 16:59:31
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 20:46:47
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:43:59
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:57:09
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 11:43:00
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 15:17:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 10:19:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 21:25:57
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:30:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 10:43:26
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:39:40
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 16:26:43
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:01:02
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:18:49
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 10:16:28
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:02:53
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:24:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:36:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:50:15
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 16:16:07
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 15:11:11
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 16:30:55
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 16:41:49
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:45:51
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:55:24
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:50:35
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:40:26
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 16:52:31
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 20:39:10
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 13:31:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:16:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:12:14
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 18:08:16
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 10:50:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:58:33
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:46:45
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:56:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:41:53
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:47:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:49:43
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:52:25

Luyện văn - Tiếng Việt

71 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7100

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:25:07
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:38:17
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:10:27
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:40:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:29:21
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 13:34:10
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 13:36:40
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:44:21
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 13:44:07
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:46:16
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 21:05:17
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 21:24:58
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 22:23:23
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:18:41
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:40:38
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:45:43
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:49:19
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:19:28
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 21:19:17
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:24:09
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc bút mực. Phân biệt ia/ya, l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:22:48
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:32:49
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:30:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:33:40
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 13:13:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 13:18:50
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 13:25:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo lớp em. Phân biệt ui/uy, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:28:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:32:00
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:35:14
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:36:39
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:40:58
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:05:47
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:15:23
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bưu thiếp
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:47:17
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây xoài của ông em
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:52:15
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:53:13
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điện thoại
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:30:26
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:21:04
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhắn tin
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:44:13
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:48:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:31:19
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:34:04
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:38:00
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 20:55:21
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:42:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:08:02
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:10:35
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:13:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 16:06:57
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:17:24
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:21:49
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:27:19
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:04:01
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:42:17
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:48:35
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:21:05
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đổi giày
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:08:15
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:58:56
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 16:39:35
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi chợ
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:47:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:55:39
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:15:08
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:25:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:27:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:54:31
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:38:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:47:06
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 10:18:34
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:03:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:02:02

Luyện Tiếng Anh

85 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8500

Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:14:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 21:03:52
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 21:04:30
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 21:26:53
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 21:29:15
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 21:39:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 21:44:31
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 21:47:24
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 21:52:07
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:59:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:00:36
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:00:59
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:01:15
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:06:22
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:07:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:09:26
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:10:51
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:04:20
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:26:36
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:31:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:59:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:23:29
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:25:18
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:26:45
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:21:30
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:18:08
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:20:45
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:25:22
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:03:47
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:05:54
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:07:48
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:58:18
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:01:41
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:08:04
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:12:13
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:34:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:35:00
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:41:56
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:45:18
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:46:10
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:47:41
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:50:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:51:21
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:38:36
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 18:52:28
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:02:10
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:03:27
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:48:22
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:34:32
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:04:46
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:51:09
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:51:22
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:54:06
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:54:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:54:47
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:57:23
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:43:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:01:35
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:46:14
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:46:44
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:46:57
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:48:41
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:22:11
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:51:52
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:51:35
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:08:40
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:15:12
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:14:20
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:01:11
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:06:57
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:58:00
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:58:59
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:59:54
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:01:19
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:01:50
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:04:52
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:10:56
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:46:37
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:34:36
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 20:58:25
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 20:57:56
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 20:56:42
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 16:55:49
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:43:01
Hoài Thu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:40:42

Điểm thi

Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-08 20:28:47
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-07 22:22:56
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-07 22:05:23
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-16 20:49:24
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-16 20:21:31
Hoài Thu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 17:36:23