Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luong Tuan Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luong Tuan Dung

Luong Tuan Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

28 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 4034

Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 19:33:15
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 17:35:02
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 17:53:57
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia phân giác
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 17:08:17
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 20:16:45
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 13:05:58
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 21:48:48
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 13:09:40
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 20:57:30
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 18:41:36

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 721

Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 18:40:37
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 12:05:38
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 12:36:01
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 12:39:15
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 19:07:53
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 19:03:43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Luong Tuan Dung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-11 21:22:42
Luong Tuan Dung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-09 18:37:36