Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luong Tuan Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luong Tuan Dung

Luong Tuan Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luong Tuan Dung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-11 21:22:42
Luong Tuan Dung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-09 18:37:36

Luyện toán

28 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 4034

Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 18:53:33
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 20:22:53
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 19:24:51
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 18:28:33
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 18:05:44
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 15:46:18
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 19:09:56
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 20:54:02
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 11:46:15
Luong Tuan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 20:10:52