Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thuận. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thuận

Thuận
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Thuận
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

37 -Trung bình 8.36 - Tổng điểm 3846

Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:50:21
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:26:12
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:19:56
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:15:46
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:24:30
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:17:26
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:13:28
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:55:45
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:05:56
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:58:17

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.33 - Tổng điểm 100

Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:40:49

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 5.17 - Tổng điểm 310

Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:26:16
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:10:11

Điểm thi

Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 20:39:33
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:41:36
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:20:21
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:01:05
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 20:52:02
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 20:12:35
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 10:38:03
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-21 09:28:47
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 20:25:12
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:13:50