Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thuận. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thuận
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:44:22
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:28:55
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:28:32
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:49:03
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:41:11
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:24:52
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:26:18
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:04:54
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:05:56
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:58:17
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:13:28
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:28:46
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:24:30
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:15:46
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:19:56
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:26:12
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:17:15
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:56:34
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:11:06
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:14:41
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:33:20
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:43:56
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 21:00:19
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:36:00
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:55:45
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:23:24
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:16:30
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:00:53
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:22:52
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:25:00
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:42:58
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 08:21:50
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:15:32
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:05:48
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:07:53
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:31:03
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:54:35
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 10:00:55
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 20:35:23
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:03:28
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:48:17
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 08:52:44
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 08:01:43
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:40:46

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:40:49

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:26:02
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:59:19
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:16:10
Thuận đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 10:31:34

Điểm thi

Thuận làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-28 08:35:48
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-28 08:25:40
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 20:39:33
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:41:36
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:20:21
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:01:05
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 20:52:02
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 20:12:35
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 10:38:03
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-21 09:28:47
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 20:25:12
Thuận làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:13:50