Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Quang Cử. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Quang Cử

Tạ Quang Cử
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Tạ Quang Cử
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 240

Tạ Quang Cử đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 13:58:25
Tạ Quang Cử đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:39:07

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.75 - Tổng điểm 35

Điểm thi