Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tang the anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tang the anh

Tang the anh
hello welcome to my house I wish you happy with my house

Luyện toán

0 -Trung bình 3.05 - Tổng điểm 183

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 6.71 - Tổng điểm 939

Tang the anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 21:10:19
Tang the anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 21:19:40
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 21:11:20
Tang the anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 21:07:06
Tang the anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 21:06:30
Tang the anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 20:56:09

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tang the anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 09:43:38