Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Minh Hồng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Minh Hồng

Tạ Minh Hồng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 7.51 - Tổng điểm 601

Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 13:48:07
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 17:50:25
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 17:51:12
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:14:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tạ Minh Hồng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 15:05:42
Tạ Minh Hồng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 15:00:08
Tạ Minh Hồng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 14:56:11