Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Giang Thùy Loan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Giang Thùy Loan

Tạ Giang Thùy Loan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 22:08:33
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 05:56:23
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 05:49:55
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 18:20:56
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 22:48:29
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 22:01:02
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 23:03:58
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 22:47:03
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 21:41:41
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 05:22:09
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 11:18:15
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 22:42:12
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 23:00:08
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 06:02:44
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 17:49:37
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 22:21:31
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-05-30 13:57:48
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 15:01:14
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 20:05:17
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 08:02:03
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 10:06:47
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 07:30:25
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 08:15:13
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-05 08:16:39
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 09:08:12
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 22:26:53
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 22:29:37
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:31:01
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:33:21
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 05:20:13
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 23:16:36
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 23:07:28
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 05:44:30
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 09:54:07
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:17:54
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:20:59
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:26:45
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 06:00:26
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 11:15:44
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 06:07:03
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:36:18
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:38:57
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:18:41
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:21:33
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:41:35
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 07:25:47
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:43:54
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 14:59:52
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:16:11
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:24:56
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:02:36
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 22:14:18
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:15:22
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 18:16:59
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 22:03:37
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 17:45:56
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 21:54:16
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 20:45:59
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 20:06:56
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 20:37:44
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 20:41:54
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 17:40:20
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 23:14:48
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 08:41:16
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 22:28:44
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 18:14:02
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:26:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 22:25:25
Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 22:55:52
Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 22:54:25
Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 16:00:42