Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Giang Thùy Loan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Giang Thùy Loan

Tạ Giang Thùy Loan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

67 -Trung bình 9.59 - Tổng điểm 6806

Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 08:41:16
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 15:01:14
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-05-30 13:57:48
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 11:18:15
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:26:21
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:24:56
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:21:33
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:18:41
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:16:11
Tạ Giang Thùy Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 05:02:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 22:25:25
Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 22:55:52
Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 22:54:25
Tạ Giang Thùy Loan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 16:00:42