Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với taducduy1. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

taducduy1

taducduy1
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

taducduy1 làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-10 20:10:57
taducduy1 làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-10 20:07:59
taducduy1 làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-10 20:06:34
taducduy1 làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-07 19:55:02
taducduy1 làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-07 19:53:38
taducduy1 làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-07 19:44:04

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm