Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Văn Tuấn
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 6.34 - Tổng điểm 317

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 491

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Văn Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:21:36
Nguyễn Văn Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:16:26
Nguyễn Văn Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-09 20:50:07
Nguyễn Văn Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-21 21:45:56
Nguyễn Văn Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-21 21:37:37
Nguyễn Văn Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-07 21:30:38
Nguyễn Văn Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-07 21:22:08
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-02 18:26:34