Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với son goku. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

son goku

son goku
ai là fan hâm mộ của thánh nô tv thì kết bạn với mình

Luyện toán

1 -Trung bình 6.15 - Tổng điểm 123

son goku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:55:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

son goku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:11:40

Điểm thi

son goku làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:21:07
son goku làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:10:29
son goku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-18 19:59:53