Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Minh Ngà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Minh Ngà

Bùi Minh Ngà
Hi, my name's Nga

Điểm thi

Bùi Minh Ngà làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-05-10 12:59:11
Bùi Minh Ngà làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-01 08:01:46
Bùi Minh Ngà làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-04-30 14:28:20

Luyện toán

4 -Trung bình 4.27 - Tổng điểm 726

Bùi Minh Ngà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-12-03 20:09:21
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 14:35:05
Bùi Minh Ngà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-05-01 07:28:42
Bùi Minh Ngà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-05-27 11:01:03