Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn văn hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn văn hòa

nguyễn văn hòa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyễn văn hòa
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 09:35:28
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:40:31
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:16:37
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:22:33
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:20:29
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:24:21
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:31:48
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 11:00:30
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:56:16
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 11:04:27
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:57:27
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 11:00:24

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Lần cuối làm bài: 2020-03-26 17:00:07
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:52:31
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:58:31
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi trường mới
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:06:33
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 10:07:22
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:49:53
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:39:05
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:44:51
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 10:14:23

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:49:43
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 17:01:20
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:18:28
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 18:08:23
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 09:51:19
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:50:26
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:12:28
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:53:57
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:51:38
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:47:58
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:43:45
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:22:39
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:32:34
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:16:40
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:45:35
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:39:12
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 10:01:27
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 10:01:27
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:39:26
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:40:07
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 17:01:33
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:59:48
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:57:34
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:47:09
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 10:02:32
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 18:22:39
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:45:01
nguyễn văn hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 09:42:36

Điểm thi

nguyễn văn hòa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-06-30 10:19:42
nguyễn văn hòa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-30 10:11:40