Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Chí Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Chí Dũng
Hello!Chào mừng các bạn đã đến nhà của mình!

Luyện toán

2 -Trung bình 6.87 - Tổng điểm 687

Nguyễn Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:13:53
Nguyễn Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:11:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 20:01:34
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-12-17 19:50:33
Nguyễn Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 19:47:52
Nguyễn Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 19:41:33
Nguyễn Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-17 19:39:54
Nguyễn Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 19:37:30
Nguyễn Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:37:39
Nguyễn Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:30:55