Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dương danh nhật sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dương danh nhật sơn

dương danh nhật sơn
cuộc sống là cái lone gì à là yêu bản thân và làm gì thích ai đọc đc thấy hay nhớ kết bạn

Luyện toán

37 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 4514

dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 22:07:39
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 21:29:44
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 21:19:34
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 21:08:53
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 20:49:38
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 20:24:13
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 20:56:42
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 09:35:19
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-09-14 20:55:50
dương danh nhật sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-08-31 07:36:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

dương danh nhật sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:34:31
dương danh nhật sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 18:54:06
dương danh nhật sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 18:51:22
dương danh nhật sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-02 20:44:39
dương danh nhật sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-22 11:01:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-01 20:49:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-22 21:10:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-05 16:38:50