Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sơn

Đinh Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.97 - Tổng điểm 238

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 196

Đinh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:24:44

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-04 21:31:06