Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Đinh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:38:40
Đinh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:49:54
Đinh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 22:00:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đinh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:24:44

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-04 21:31:06