Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng bá gia bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng bá gia bảo

Hoàng bá gia bảo
Hello,đây là trang chủ của mình các bạn nhớ ghé thăm trang của mình nhé
  • Tên: Hoàng bá gia bảo
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

50 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 5138

Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:46:51
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:13:06
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:04:24
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:59:22
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:59:36
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:51:27
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:34:54
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:29:46
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:23:24
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 10:41:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:07:17
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:35:28
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:25:31
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:12:30
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:14:03
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:00:53
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:50:41
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:47:10
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:06:33
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:03:50

Điểm thi

Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-06 20:53:51
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 10:25:41
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 10:22:15
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:22:46
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:00:11