Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng bá gia bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng bá gia bảo

Hoàng bá gia bảo
Hello,đây là trang chủ của mình các bạn nhớ ghé thăm trang của mình nhé
  • Tên: Hoàng bá gia bảo
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:04:24
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:59:36
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 10:41:53
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 14:46:04
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:32:59
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 20:06:51
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:24:52
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:33:57
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 08:54:14
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 18:40:01
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:44:33
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:39:23
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 10:00:05
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:25:40
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:54:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:29:58
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 10:02:57
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:39:03
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:44:00
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:51:27
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:34:54
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:59:22
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:13:06
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:37:15
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 08:57:30
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 18:48:53
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 18:38:21
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:54:17
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 18:43:16
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 10:05:56
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:42:21
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:17:45
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 08:55:07
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 15:11:40
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 18:54:20
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 14:40:23
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:29:46
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:23:24
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:47:24
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:46:51
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:50:16
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 14:54:58
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:42:20
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:28:59
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:09:55
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:06:13
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:01:15
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:52:44
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 14:35:20
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 10:19:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:51:43
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:55:13
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:27:08
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:36:05
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:00:29
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:31:56
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:58:54
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:56:12
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:42:47
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:45:41
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:49:47
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:53:46
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:56:18
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:00:40
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:33:16
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 07:49:31
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 17:59:42
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:03:50
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:06:33
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:47:10
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:50:41
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:00:53
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:14:03
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:12:30
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:25:31
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:35:28
Hoàng bá gia bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:07:17

Điểm thi

Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-06 20:53:51
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 10:25:41
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 10:22:15
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:22:46
Hoàng bá gia bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:00:11