Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với BUI BAO TRAM. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

BUI BAO TRAM

BUI BAO TRAM
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:38:18
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:42:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:17:22
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:14:57
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 09:24:06
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:54:57

Điểm thi

BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-20 20:06:19
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-25 20:52:30
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-23 15:59:00
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 20:46:46
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 09:34:01
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-19 09:22:23
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-19 09:15:30
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-27 16:17:49