Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với BUI BAO TRAM. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

BUI BAO TRAM

BUI BAO TRAM
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 1340

BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:38:18
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:42:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.45 - Tổng điểm 98

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.92 - Tổng điểm 535

BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:14:57
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:54:57
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 09:24:06
BUI BAO TRAM đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:17:22

Điểm thi

BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-20 20:06:19
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-25 20:52:30
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-23 15:59:00
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 20:46:46
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 09:34:01
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-19 09:22:23
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-19 09:15:30
BUI BAO TRAM làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-27 16:17:49