Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Shiro senpai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Shiro senpai

Shiro senpai
đến thời gian trấn tĩnh lại cái thế gian này rồi. DO YOU WANT DO THAT WITH ME ,EVEBODY IT TIME TO BE A NICE GUY

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Shiro senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:40:45
Shiro senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:57:21
Shiro senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:54:47
Shiro senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:51:16
Shiro senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:46:26
Shiro senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:38:10
Shiro senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:55:42

Điểm thi

Shiro senpai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-23 16:05:18
Shiro senpai làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-14 19:41:23