Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sakura nhỏ bé. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sakura nhỏ bé

Sakura nhỏ bé
Hello everyone come to my house. My name is Nguyen Thi Mai. I really like the country Japan because there was Japanese Mount Fuji, with the cherry blossoms, and there are many popular manga comic famous again. I wish to become police. My hobbies are listening to music and reading. My talent is singing, dancing and acting especially comedy. If anyone saw me acting then have applauded. Hjhj say fun but the truth. I wanted to make friends with all of you. Thank you to everyone who has read my monologue

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Sakura nhỏ bé đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-07-20 15:20:06
Sakura nhỏ bé đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-07-16 14:53:24
Sakura nhỏ bé đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-07-03 07:42:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi