Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Ngọc Minh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 6.09 - Tổng điểm 974

Nguyễn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 07:41:42
Nguyễn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 18:36:44
Nguyễn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:28:58
Nguyễn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:05:46
Nguyễn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:26:09

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.17 - Tổng điểm 155

Nguyễn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 17:29:57

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 3.57 - Tổng điểm 321

Nguyễn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:45:09

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 18:11:43
Nguyễn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-21 17:59:15
Nguyễn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 17:56:00
Nguyễn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-18 17:44:24
Nguyễn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-17 18:23:44