Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Tùng Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Tùng Chi

Trần Nguyễn Tùng Chi
Hello! Chào mừng các bạn đã ghé thăm góc học tập của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.58 - Tổng điểm 183

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-09 21:00:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:37:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 20:20:22
Trần Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 16:49:32
Trần Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 16:35:36