Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Tùng Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Tùng Chi

Trần Nguyễn Tùng Chi
Hello! Chào mừng các bạn đã ghé thăm góc học tập của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Trần Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:11:08
Trần Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:18:06

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:00:30
Trần Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:10:02
Trần Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:52:27
Trần Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:37:12

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trần Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-09 21:00:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:37:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 20:20:22
Trần Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 16:49:32
Trần Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 16:35:36