Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Gumdam Build Try. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Gumdam Build Try

Gumdam Build Try
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 6.13 - Tổng điểm 368

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 76

Điểm thi

Gumdam Build Try làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-28 23:07:12
Gumdam Build Try làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-22 20:33:27