Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Băng Hải Tặc Death 3. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Băng Hải Tặc Death 3

Băng Hải Tặc Death 3
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Băng Hải Tặc Death 3 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 12:33:31
Băng Hải Tặc Death 3 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 14:27:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-12 20:10:02
Băng Hải Tặc Death 3 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 05:57:20
Băng Hải Tặc Death 3 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 20:51:35
Băng Hải Tặc Death 3 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-21 17:16:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-21 17:14:58