Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Nguyễn Ngọc Phương Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.55 - Tổng điểm 31

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.30 - Tổng điểm 126

Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 19:48:38

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-29 19:44:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 12:04:29