Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Nhật Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Nhật Hùng

Lê Nhật Hùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lê Nhật Hùng
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

50 -Trung bình 6.16 - Tổng điểm 6526

Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:13:35
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:41:22
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:29:06
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 21:03:55
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 17:19:23
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:48:26
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:42:30
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:22:11
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 18:32:46
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:01:35

Luyện văn - Tiếng Việt

41 -Trung bình 6.74 - Tổng điểm 5258

Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:58:43
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:49:38
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:12:53
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:06:23
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 21:04:02
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:37:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:52:58
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:42:56
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 19:58:36
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 19:44:29

Luyện Tiếng Anh

58 -Trung bình 7.97 - Tổng điểm 7329

Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:02:27
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:02:16
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:07:19
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:12:28
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:42:07
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:09:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 19:42:08
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:26:42
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:00:09
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 19:51:41

Điểm thi

Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-22 18:51:43
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-14 20:24:16
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-10 21:13:44
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 19:11:52
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-06 21:25:59
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-03 21:10:10
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-03 21:04:18
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:53:27
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-08 21:01:05
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-07 20:56:35