Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Nhật Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Nhật Hùng

Lê Nhật Hùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

66 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6600

Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:56:32
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:00:15
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 19:13:44
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:28:46
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:25:42
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:03:08
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:13:37
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:48:51
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:04:15
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:56:26
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:18:57
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 19:03:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 19:11:38
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:16:09
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:30:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:43:18
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:25:52
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:19:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:51:48
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 19:34:30
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:43:40
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:35:48
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 19:26:05
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 21:03:55
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:09:25
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:05:17
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:16:22
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:24:22
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:40:48
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:33:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:40:23
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:11:38
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:06:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:59:09
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với thống kê số liệu
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:00:27
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:00:28
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:01:35
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 18:32:46
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:22:11
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 19:40:51
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:25:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 18:59:31
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:30:31
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:36:48
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:14:29
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:00:46
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:29:06
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:41:22
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:13:35
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:19:48
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:24:51
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:42:26
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:03:23
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 19:56:41
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:41:46
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:06:06
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:34:19
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 19:43:43
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 20:10:33
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:42:30
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:48:26
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 17:19:23
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:19:28
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:02:55
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 19:26:11
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 19:26:43

Luyện văn - Tiếng Việt

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:26:16
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:36:20
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:46:36
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:03:06
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:33:27
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:58:47
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 19:26:33
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 19:36:23
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:24:45
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 19:44:29
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 19:58:36
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:42:56
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:52:58
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:37:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 21:04:02
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:12:53
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:49:38
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:06:23
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:31:35
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:03:40
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:10:11
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:20:59
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:15:13
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:33:46
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:51:21
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:56:53
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:14:19
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:59:45
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:43:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:21:25
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:57:07
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:37:30
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:50:02
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:58:43
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 16:07:14
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:59:07
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:34:56
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:13:37
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 18:40:31
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 18:54:59
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:06:59
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 07:20:27
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 15:29:42
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:09:03

Luyện Tiếng Anh

68 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6800

Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:21:17
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:43:40
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:04:23
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:50:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 19:19:09
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:06:43
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:17:17
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:40:29
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:56:08
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:13:47
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:04:21
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 19:24:07
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:24:39
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:13:53
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:23:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:01:02
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:08:44
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:16:57
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:26:30
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:26:14
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:42:55
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:02:31
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 19:49:30
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:24:07
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:40:59
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:57:09
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 19:42:08
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 19:51:41
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:00:09
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:09:12
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:42:07
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:12:28
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:02:16
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:25:27
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 19:18:50
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 19:39:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:23:15
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:15:37
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 19:14:38
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:35:20
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:42:20
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:52:30
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:56:58
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:34:56
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 18:56:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:30:39
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:55:08
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:03:57
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:02:27
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:07:19
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:01:06
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:34:00
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:28:08
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:08:54
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:49:41
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:34:40
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:04:42
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:26:42
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:14:10
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:42:24
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 19:50:37
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:19:35
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:30:06
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 19:53:15
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:03:34
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:10:06
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 17:37:18
Lê Nhật Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 19:39:36

Điểm thi

Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-03 20:03:06
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-09 20:28:50
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-22 18:51:43
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-14 20:24:16
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-10 21:13:44
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 19:11:52
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-06 21:25:59
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-03 21:10:10
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-03 21:04:18
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:53:27
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-08 21:01:05
Lê Nhật Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-07 20:56:35