Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Diệu Quỳnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Diệu Quỳnh

Nguyễn Diệu Quỳnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 4.93 - Tổng điểm 1628

Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:06:29
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:58:52

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 6.39 - Tổng điểm 4278

Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:42:58
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 21:39:48
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 21:29:55
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 19:56:18
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 20:38:34
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 21:36:02
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 21:25:04
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:29:53
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:22:43
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:19:10

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 6.59 - Tổng điểm 3558

Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:33:38
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:30:44
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:34:45
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:16:46
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:43:37
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 21:46:34
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:03:30
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:54:23
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:53:56
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:55:10

Điểm thi

Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-28 20:24:15
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-30 20:31:17
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 21:20:45
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:26:30
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-02 21:11:30
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 20:42:00