Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Diệu Quỳnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Diệu Quỳnh

Nguyễn Diệu Quỳnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 4.72 - Tổng điểm 756

Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:58:52

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 6.96 - Tổng điểm 3969

Lần cuối làm bài: 2018-01-23 21:39:48
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 21:29:55
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 19:56:18
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 20:38:34
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 21:36:02
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 21:25:04
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:29:53
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:22:43
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:19:10
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:50:32

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 5.98 - Tổng điểm 538

Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 21:46:34
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:03:30
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:21:06
Nguyễn Diệu Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 08:43:48

Điểm thi

Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 21:20:45
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:26:30
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-02 21:11:30
Nguyễn Diệu Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 20:42:00