Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Hương Nhung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Hương Nhung

Phạm Hương Nhung
Phạm Quỳnh Anh \n Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

68 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6800

Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 08:35:51
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:20:12
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 15:03:53
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 07:53:38
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 16:32:35
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 08:03:37
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:36:39
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:18:16
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 07:57:20
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:25:37
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:20:10
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 19:11:12
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 09:06:25
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 08:11:11
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:22:06
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:45:56
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 20:13:58
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 08:17:41
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 09:15:35
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 09:12:51
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 08:34:44
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 20:40:35
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 09:21:10
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 20:53:44
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 15:59:26
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:27:15
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 09:36:06
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 08:01:38
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:00:31
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 08:13:13
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 14:33:46
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 08:33:47
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 08:43:03
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 08:50:24
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 08:20:53
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 09:19:13
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:27:02
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 18:02:38
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:56:16
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 09:17:34
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 19:58:41
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:46:49
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 10:20:43
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:13:31
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 07:49:43
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 07:51:16
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 08:19:40
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 15:02:40
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 09:06:57
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:02:46
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:52:32
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 08:29:14
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 08:35:24
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 07:48:06
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:03:59
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:44:27
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:15:23
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 08:16:11
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 09:27:10
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 20:13:20
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 14:59:39
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 08:58:24
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:51:06
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 08:48:05
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 08:42:29
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 20:29:06
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 08:56:48
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 09:03:39

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 08:25:55
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 14:44:57
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 08:23:31
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 09:24:06
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 09:29:24
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 14:48:14
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 14:54:00
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 19:49:53
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 08:21:24
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 09:08:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:55:24
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:32:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:41:41
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 09:15:25
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:16:42
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:29:33
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 09:28:11
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 08:08:51

Luyện Tiếng Anh

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 20:01:51
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:38:06
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:12:45
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:18:03
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:33:50
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:15:59
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:07:14
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:37:23
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:44:59
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 08:26:41
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 09:13:36
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 19:56:34
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 20:30:16
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 14:38:20
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 14:44:18
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 20:36:05
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:34:41
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:43:25
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:54:33
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:41:10
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:03:58
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:22:40
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:22:17
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:20:45
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:22:05
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:25:03
Phạm Hương Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:44:20

Điểm thi

Phạm Hương Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-09-16 09:08:39
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-09 08:34:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-08 19:39:18
Phạm Hương Nhung làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-27 20:26:06
Phạm Hương Nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-26 09:48:23
Phạm Hương Nhung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-26 09:34:57