Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Quách Quách Cá Tính. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Quách Quách Cá Tính

Quách Quách Cá Tính
Độc thân. "Tôi nhịn ko phải vì tôi hiền, mà vì bn chưa đủ tư cách để lm phiền đến tôi"

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 21:11:00
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 12:49:13
Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 15:28:26
Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 15:00:26
Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 20:39:57
Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 13:35:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 14:03:16
Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 13:53:37
Quách Quách Cá Tính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 13:58:08

Điểm thi

Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-14 20:18:45
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 20:06:35
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 19:56:47
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 19:47:01
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-14 19:33:49
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-05 09:56:57
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-04 10:03:25
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 18:59:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-15 16:34:59
Quách Quách Cá Tính làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-11 13:56:56