Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với culac_Quốc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

culac_Quốc Anh

culac_Quốc Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình và đừng quên kb với mik nha

Luyện toán

2 -Trung bình 5.63 - Tổng điểm 338

culac_Quốc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 12:42:33
culac_Quốc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:49:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 88

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

culac_Quốc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-30 20:24:13
culac_Quốc Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-30 20:20:48
culac_Quốc Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 13:13:36
culac_Quốc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-29 13:08:51
culac_Quốc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 12:59:39
culac_Quốc Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 12:57:04
culac_Quốc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-29 12:52:54