Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pumpkin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pumpkin
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình và đừng quên kb với mik nha

Luyện toán

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 17:18:02
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:53:43
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:48:54
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 12:39:51
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:45:01
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 17:35:49
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:47:37
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:44:06
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 17:03:34
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 19:01:27
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:30:27
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:57:46
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:36:20
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:41:44
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:54:33
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 18:57:40
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 21:44:02
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 16:13:41
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 18:51:15
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 10:19:16
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:44:44
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:07:19
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 18:16:36
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 17:38:59
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 17:40:31
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:16:57
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 17:46:22

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 18:38:32
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 18:42:04
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 10:47:07

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 18:16:31
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 18:15:04
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:55:46
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 16:37:24
Pumpkin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 16:37:24

Điểm thi

Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-23 17:31:36
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-20 19:30:36
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-20 19:28:35
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-20 19:24:10
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-20 19:19:55
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-20 19:08:33
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-15 11:47:16
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-15 11:39:24
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-14 21:49:31
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-30 20:24:13
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-30 20:20:48
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 13:13:36
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-29 13:08:51
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 12:59:39
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 12:57:04
Pumpkin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-29 12:52:54