Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngo gia quoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngo gia quoc

ngo gia quoc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

ngo gia quoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-08-21 20:34:16
ngo gia quoc làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-21 20:25:00
ngo gia quoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-21 20:22:22
ngo gia quoc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-16 08:25:52
ngo gia quoc làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-16 08:14:02

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm