Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Ngọc Quí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Ngọc Quí

Lê Ngọc Quí
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

365 -Trung bình 9.38 - Tổng điểm 37056

Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:28:32
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 15:54:46
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 16:42:03
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:57:36
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 11:29:57
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:36:43
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:29:19
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:05:57
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:42:54
Lê Ngọc Quí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 18:36:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-07 10:18:42
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-02 15:16:23
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 18:18:52
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 18:56:10
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 17:24:34
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-26 17:03:32
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 18:35:12
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-21 18:40:18
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-16 18:44:14
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-15 09:57:35
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-14 19:30:09
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-13 18:45:40
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:14:52
Lê Ngọc Quí làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-12 18:58:46