Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần quang minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần quang minh

trần quang minh
My name is bụt

Luyện toán

8 -Trung bình 4.90 - Tổng điểm 1716

Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:40:23
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:10:55
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:45:20
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:25:09
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:40:37
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:22:04
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:53:15
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:49:46

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 4.76 - Tổng điểm 761

trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:08:14
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:00:11
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:12:30
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:34:51

Luyện Tiếng Anh

114 -Trung bình 7.78 - Tổng điểm 12363

trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:25:11
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 07:31:12
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:06:24
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:44:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:54:30
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:10:27
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:08:04
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:07:01
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:51:03
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:33:05

Điểm thi

trần quang minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-12 21:23:08