Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jenny123. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jenny123

Jenny123
Add ...FB:Quân Acoustic,,,,, Link: https://www.facebook.com/quan.acoustic.guitar

Luyện toán

44 -Trung bình 9.47 - Tổng điểm 4546

Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:17:29
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 19:58:23
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 21:29:23
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-09-22 17:27:50
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 09:15:49
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 17:00:25
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 21:27:46
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 11:15:38
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 17:45:09
Jenny123 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:05:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Jenny123 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:23:34
Jenny123 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 19:33:23
Jenny123 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-11 19:32:30