Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Xuân Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Xuân Huy

Vũ Xuân Huy
khi thầy viết bảng tụi nó xông lên nó tụt quần thầy treo lên quạt trần Nó bật quạt trần cho bay cái quần Em yêu phút giây này Thầy e mặc quần xì màu đen Màu đen có xọc trắng Cho em được nhìn ngắm

Điểm thi

Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 20:55:53
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 20:35:08
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-16 18:17:46
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-15 21:39:15
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:27:19
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:20:38
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 20:07:52
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 18:48:38
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-03 21:03:08
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:11:41
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 22:23:45
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 20:59:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-05 20:56:24
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-02 18:34:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:35:08
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:30:16
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:23:40
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 21:40:37
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 21:38:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-30 21:27:00
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-30 21:10:40
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 21:04:43
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 20:58:46
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-30 20:57:08
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 20:25:21
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 20:20:20
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 20:12:51
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-30 07:18:15
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-23 19:22:44
Vũ Xuân Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-22 17:01:49

Luyện toán

67 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 6739

Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 12:21:19
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 12:54:19
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 14:24:35
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 15:13:47
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 19:23:19
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 22:16:47
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:38:29
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-04-20 18:10:02
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 14:59:49
Vũ Xuân Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-20 20:51:06