Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mai Hoang Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mai Hoang Giang

Mai Hoang Giang
Vào đây rồi thì cứ tự nhiên kết bạn đi. Mình sẽ chấp nhận hết :)

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:24:25
Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:53:32
Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:28:55

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 184

Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:30:50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Mai Hoang Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 21:28:29