Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mai Hoang Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mai Hoang Giang

Mai Hoang Giang
Vào đây rồi thì cứ tự nhiên kết bạn đi. Mình sẽ chấp nhận hết :)

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:24:25
Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:28:55
Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:53:32

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Mai Hoang Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:30:50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Mai Hoang Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 21:28:29