Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thân nhật chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thân nhật chi

thân nhật chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 7.07 - Tổng điểm 212

thân nhật chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 17:29:20
thân nhật chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 19:02:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 77

Điểm thi

thân nhật chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:11:36
thân nhật chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:05:39