Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Phú Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Phú Tiến

Dương Phú Tiến
hello xin Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 5.04 - Tổng điểm 252

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dương Phú Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-04 20:48:16