Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Bảo Trân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Bảo Trân

Trần Thị Bảo Trân
C U S T

Luyện toán

190 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 20442

Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 18:08:52
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 07:31:10
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 17:16:12
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-28 11:33:47
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 20:47:18
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số trong phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 22:04:05
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 14:45:12
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 13:00:34
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 10:40:41
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 15:37:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:28:51

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:25:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:19:36
Trần Thị Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:11:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:07:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:04:40