Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Bảo Trân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Bảo Trân

Trần Thị Bảo Trân
C U S T

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:25:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:19:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:11:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:07:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:04:40

Luyện toán

190 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 20442

Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 13:58:51
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 17:21:21
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 08:52:38
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 09:35:22
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 09:24:11
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 09:36:09
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 11:48:59
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 12:06:15
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 16:20:16
Trần Thị Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 11:19:14