Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngo Phuong Thuy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngo Phuong Thuy

Ngo Phuong Thuy
Hãy kết bạn với tớ nhé.cảm ơn rất nhiều!

Luyện toán

4 -Trung bình 5.74 - Tổng điểm 861

Ngo Phuong Thuy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 08:04:32
Ngo Phuong Thuy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 11:27:04
Ngo Phuong Thuy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 07:47:47
Ngo Phuong Thuy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 14:57:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:33:00
Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:31:06
Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 09:46:59
Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 09:45:52
Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 14:44:24
Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 14:40:40
Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 14:29:10
Ngo Phuong Thuy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 14:20:31