Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phuong

Phuong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phuong
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 7.06 - Tổng điểm 1270

Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 18:05:12
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 18:06:59
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 18:56:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 165

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 8.86 - Tổng điểm 443

Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 17:55:13
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 18:01:53
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:00:02

Điểm thi

Phuong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-06 18:33:09
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-06 18:21:18
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 18:29:49
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 18:15:35
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 18:41:43
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-11 18:11:57
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-08 18:05:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-08 17:51:33
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:26:06
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:15:47
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:10:34
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-04 18:53:51
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 18:13:54