Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phuong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:13:24
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:21:50
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 20:10:02
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 15:36:52
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 18:06:59
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 18:56:22
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 18:05:12
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 18:42:49
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 18:40:38
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 18:48:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:00:02
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 18:01:53
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 14:59:06
Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 17:55:13

Điểm thi

Phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-31 15:09:09
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-07 20:35:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-15 18:54:06
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-06 18:33:09
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-06 18:21:18
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 18:29:49
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 18:15:35
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 18:41:43
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-11 18:11:57
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-08 18:05:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-08 17:51:33
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:26:06
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:15:47
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:10:34
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-04 18:53:51
Phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 18:13:54