Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Mai Phương

Nguyễn Thị Mai Phương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 21:06:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 08:14:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 16:15:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 20:34:13

Luyện toán

4 -Trung bình 7.44 - Tổng điểm 521

Nguyễn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 18:09:06
Nguyễn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 16:13:32
Nguyễn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 11:33:38
Nguyễn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 12:44:50