Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê quỳnh phương Kha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê quỳnh phương Kha

Lê quỳnh phương Kha
hello ! I\'m jeff . do you want to play with me ?

Luyện toán

68 -Trung bình 9.03 - Tổng điểm 7679

Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:12:07
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 10:21:12
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 10:37:08
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 14:16:04
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:42:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:56:29
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 17:56:39
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:57:55
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 11:05:42
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 18:56:07

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.07 - Tổng điểm 424

Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 16:13:52
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 16:07:22

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 6.53 - Tổng điểm 653

Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:07:01
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 06:50:48
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:04:44
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Language focus
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:29:33
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Listening
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:46:50
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:37:04

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 15:07:24
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-29 14:24:33
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 10:40:20
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-25 09:36:57
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-24 20:53:34
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 10:23:17
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-14 10:33:52
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-14 09:10:59
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 19:55:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-16 15:43:28
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-11 20:23:50
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-06 21:22:15
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 20:50:19
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 21:12:39
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 20:17:19
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-14 21:05:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-14 19:17:45
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-16 21:39:22
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-18 08:35:11
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-18 08:11:19
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-18 07:38:58
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-17 15:48:55
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-17 15:18:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-17 14:53:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-17 14:25:12
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-17 14:03:51
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-16 16:20:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-16 08:52:51
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-16 08:38:54
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-16 08:21:01