Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huỳnh Nguyễn Phương Hạo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huỳnh Nguyễn Phương Hạo

Huỳnh Nguyễn Phương Hạo
Chào mừng các bạn đã đến với trang của mình, mong sẽ được hỗ trợ trong thời gian ắp tới và tớ sẽ luôn sẵn lòng giúp bài các bạn nếu nó vừa với sức của tớ

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Huỳnh Nguyễn Phương Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 22:59:27
Huỳnh Nguyễn Phương Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 21:42:58
Huỳnh Nguyễn Phương Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 22:41:16
Huỳnh Nguyễn Phương Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 22:49:23
Huỳnh Nguyễn Phương Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 21:56:55
Huỳnh Nguyễn Phương Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 18:33:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi