Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Huyền Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Huyền Phương

Vũ Huyền Phương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 6.48 - Tổng điểm 389

Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 17:07:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.00 - Tổng điểm 40

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 804

Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:32:33
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 19:44:21
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 11:13:36
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:09:22
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:05:58
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:02:04
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:00:33
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 11:15:47

Điểm thi

Vũ Huyền Phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-10 20:38:33
Vũ Huyền Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-21 21:00:36