Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Huyền Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Huyền Phương

Vũ Huyền Phương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 17:07:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 11:15:47
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:00:33
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:02:04
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:05:58
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:09:22
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 11:13:36
Vũ Huyền Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 19:44:21
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:32:33

Điểm thi

Vũ Huyền Phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-10 20:38:33
Vũ Huyền Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-21 21:00:36