Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Nguyễn Ngọc Phương Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-17 20:10:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:10:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:06:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:01:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-16 19:53:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-16 19:46:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-16 19:39:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:24:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:06:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 19:52:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 19:34:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 20:23:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 20:15:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-21 19:47:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 20:59:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 20:43:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 20:24:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 20:06:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-05 20:28:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-17 21:31:00

Luyện toán

64 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 8278

Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 13:26:11
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 20:10:24
Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 09:35:12
Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 09:40:15
Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 09:47:34
Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 20:00:49
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 19:27:42
Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 16:18:29
Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 19:25:34
Nguyễn Ngọc Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 20:19:26