Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm phúc hưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm phúc hưng

phạm phúc hưng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: phạm phúc hưng
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

10 -Trung bình 5.22 - Tổng điểm 1358

phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:47:46
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:51:04
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:46:31
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:36:35
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 20:53:23
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:26:27
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:24:09
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:33:59
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:23:25
phạm phúc hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:26:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.79 - Tổng điểm 279

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

phạm phúc hưng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:44:15
phạm phúc hưng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-11-28 14:54:25
phạm phúc hưng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-27 20:17:23
phạm phúc hưng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-27 14:52:35
phạm phúc hưng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 14:06:30
phạm phúc hưng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 13:54:18
phạm phúc hưng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-27 13:42:19