Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoang Trung Quan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoang Trung Quan

Hoang Trung Quan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hoang Trung Quan
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

7 -Trung bình 6.85 - Tổng điểm 1028

Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 18:32:44
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 18:19:06
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 18:14:05
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:10:40
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 19:25:26
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:27:51
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 21:53:45

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 1085

Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:33:28
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:28:23
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:21:37
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:10:45
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:13:13
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:09:41
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:06:03
Hoang Trung Quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 18:36:54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoang Trung Quan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:34:30