Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Lệ Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Lệ Chi

Lê Lệ Chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Lê Lệ Chi làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-12 21:39:55
Lê Lệ Chi làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-11 21:27:20
Lê Lệ Chi làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-05-11 21:05:32

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm