Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dang Ngoc Phat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dang Ngoc Phat

Dang Ngoc Phat
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-21 21:50:47
Dang Ngoc Phat làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-11 10:27:30
Dang Ngoc Phat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-11-09 07:27:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 12:32:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 12:28:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 12:26:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-05 11:40:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-05 11:33:40

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm