Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Nhân Ái. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Nhân Ái

Phan Nhân Ái
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phan Nhân Ái
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

34 -Trung bình 7.96 - Tổng điểm 4376

Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 14:24:05
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:26:42
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:23:12
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 19:21:54
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:42:57
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:35:26
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:27:10
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:25:29
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:13:22
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:04:07

Luyện văn - Tiếng Việt

53 -Trung bình 8.88 - Tổng điểm 5947

Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:48:27
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:20:21
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:09:19
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:31:50
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:13:25
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 07:46:11
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 07:32:11
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:24:39
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:04:09
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 11:33:32

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 999

Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:31:07
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:16:11
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:38:58
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:24:30
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:07:34
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:50:23
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:38:44
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:13:28

Điểm thi

Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-09 14:31:51
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-09 12:24:18
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-09 12:05:42
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-09 11:42:25
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:39:46
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:26:46
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:13:24
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:29:54