Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Nhân Ái. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Nhân Ái

Phan Nhân Ái
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phan Nhân Ái
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 19:13:16
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:42:01
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 19:32:54
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 18:32:17
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 12:39:32
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 19:12:29
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 07:47:58
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 08:03:12
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:27:36
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 12:17:33
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:16:15
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 13:14:37
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 13:33:32
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 12:29:32
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 18:18:16
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 18:59:00
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:22:02
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:10:25
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 13:59:02
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:04:07
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:13:22
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:25:29
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:27:10
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:35:26
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:42:57
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 19:21:54
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 12:34:18
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 07:48:19
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:11:10
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:33:29
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 12:10:57
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 08:50:50
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:43:10
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:22:33
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:23:12
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:26:42
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 14:24:05

Luyện văn - Tiếng Việt

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:40:36
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 08:04:17
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:34:11
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:47:20
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 13:18:14
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 13:23:25
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 13:56:40
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:09:59
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:16:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:35:31
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:04:33
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:19:07
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:30:53
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:51:57
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:20:59
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 10:10:50
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa thu của em. Vần "oam". Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 10:26:46
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 11:41:14
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 11:58:04
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:32:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:53:24
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:07:29
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:20:26
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:27:22
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:34:56
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:58:20
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 14:19:42
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 07:45:08
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc áo búp bê. Phân biệt s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 08:43:56
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:22:41
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:45:52
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 14:02:32
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 18:23:15
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 18:40:33
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:01:24
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:41:47
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:48:27
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 19:10:42
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 19:18:00
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 19:34:40
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:22:27
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:37:20
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:45:03
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:53:22
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 11:33:32
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:04:09
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:24:39
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 07:32:11
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 07:46:11
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:13:25
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:31:50
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:09:19
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:20:21
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:02:12
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 19:31:12
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 18:14:13
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 18:39:15
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 18:36:21
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 18:47:20
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 19:04:25
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 18:38:56
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 07:51:25
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vương quốc vắng nụ cười. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 08:23:14
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 08:39:14
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 08:50:49

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:13:28
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:38:44
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:50:23
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:07:34
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:24:30
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:38:58
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:16:11
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:31:07
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 18:55:57
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 19:09:21
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 19:30:15
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 19:09:31
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 19:30:01
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 19:28:34
Phan Nhân Ái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 18:23:15

Điểm thi

Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-16 19:00:46
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-09 14:31:51
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-09 12:24:18
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-09 12:05:42
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-09 11:42:25
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:39:46
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:26:46
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:13:24
Phan Nhân Ái làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:29:54